ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Zubni implantati

 

Zubni implantati su nadomjesci od titana, biokompatibilnog materijala, koji se kirurški ugrađuju u čeljusnu kost da bi poslužili kao zamjena za prirodne korijene, odnosno kao nosači protetskog nadomjeska. Sastoji se od dijela unutar čeljusne kosti i dijela koji viri van iz nje na koji se nanosi kruna, most ili odvojiva protetska nadoknada omogućavajući tako sigurnu i dugovječnu fiksaciju.

Za razliku od drugih oblika nadoknade pojedinačnih zubi, implantati će uz sami zub dodatno nadomjestiti i korijen zuba koji također ima veoma važnu ulogu. Zato ugradnja zubnih implantata predstavlja najbolje rješenje.

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE