ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Davor Špehar , dr.med.dent.

magistar estetske dentalne medicine

Rođen u Bjelovaru 1982. godine. Godine 2006. završava Stomatološki fakultet u Zagrebu. Nakon odrađenog staža 2008. godine otvara ordinaciju dentalne medicine u Bjelovaru.

Tijekom rada konstantno se usavršava kako na domaćima tako i na međunarodnim kongresima i radnim tečajevima.

Godine 2012. upisuje poslijediplomski studij iz restaurativne i estetske dentalne medicine na Sveučilištu u Manchesteru, Velika Britanija, te završava 2014. godine sa posebnom pohvalom za izvrsnost.

Godine 2015. upisuje doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Član je Hrvatske komore dentalne medicine i American Academy of Cosmetic Dentistry.