ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Dentalna implantologija

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugrađivanjem impantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti. Dentalni implantati su biokompatibilni nadomjesci kojima se nadomješta korijen izgubljenog zuba. Izrađuju se od titana, te nakon ugradnje dolazi do oseointegracije (srastu sa čeljusnom kosti). Mnogo je načina kojima se može nadomjestiti izgubljeni zub ili više zubi koji nedstaju.

Implantati predstavjaju funkcijski najbolje i najtrajnije terapijsko riješenje za nadomještanje jednoga ili više izgubljenih zubi, jer isključuje potrebu za brušenjem okolnih zdravih zubi. Osim toga, zubni implantati osiguravaju najprirodniji prijenos sile, te očuvanje kosti, jer spriječavaju gubitak kosti do kojega prirodno dolazi nakon gubitka zuba. Osim nadomještanja pojedinačnih zubi implantati se vrlo uspiješno koriste i kod potpuno bezubih čeljusti gdje služe kao nosači mosta. Također, koriste se i kao sidrišta potpunih proteza osiguravajući njihovu stabilnost, te ugodnu i sigurnu funkciju za pacijenta.

Osim ugradnje samoga implantata, terapija se sastoji i od izrade protetskog nadomjestka na samome implantatu. Indikacije za implantološku terapiju su brojne i malo je slučajeva kada ona nije moguća. Svakome pacijentu pristupa se individualno čime se osigurava najbolja i najkvalitetnija terapija.

Dentalni implantat koriste se preko 30 godina i do danas su znanstveno, eksperimentalno i klinički potvrđeni i tehnološki usavršeni. U Ordinaciji Špehar ugradnjom implantana ugrađuju se premium implantati švicarske tvrtke Straumann, koji iza sebe imaju preko 20 godina kliničkoga ispitivanja, a sami implantati imaju doživotnu garanciju.