ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Dentalna protetika

Protetika je grana dentale medicine koja se bavi restauracijom pojedinačnih zubi ili nadoknađivanjem izgubljenih zubi i pripadajučih struktura. Prilikom svake protetske terapije velika se važnost pridaje uspostavi funkcijske harmonije cijelokupnog žvačnog sustava kao i estetici budućih nadomjestaka, čime osiguravamo dugotrajno očuvanje oralne funkcije. Dentalna protetika uključuje fiksne i mobilne protetske radove.