ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Zubne proteze

 

Mobilne proteze mogu biti potpune (totalne) proteze ili djelomične (parcijalne) proteze. Potpune proteze mogu se usidriti na impalantate.

Prednost mobilnih protetskih radova je svakako njihova pristupačna cijena i jednostavnost izrade.

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE