ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Neizrasli (Impaktiran) zub

 

To je zub koji prvenstveno zbog mehaničke prepreke, krivog položaja u čeljusti ili manjka položaja u zubnom luku ne može niknuti te time može biti odgovoran za velik broj simptoma bolesti zubi.  

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE