ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Kavitet ili oštećenje zuba

 

Kavitet je mala šupljina (oštećenje) u zubu uzrokovana karijesom.

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE