ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Koliko dugo traju implantati, a koliko krunice i mostovi?

 

Dugotrajnost implantata ovisi o više faktora: edukaciji i iskustvu stomatologa, kvaliteti samog implantata, samoj implantaciji, higijeni usne šupljine pacijenta i dr.. Ukoliko su svi čimbenici zadovoljeni implantat će trajati do kraja života.

Trajnost mostova i krunica isto tako ovisi o više faktora: iskustvu i znanju stomatologa, vrsti materijala, higijeni pacijenta i odnosu sa zubima u suprotnoj čeljusti. Uzevši sve čimbenike u obzir, trajnost krunica i mostova se procjenjuje na 10 do 15 godina. Često i nakon toliko vremena krunice ili mostovi izgledaju dobro, ali kako se ispod njih nalazi biološko tkivo (zub), radi očuvanja istoga potrebno je skinuti stare fiksne radove, pregledati i očistiti zube, ukloniti eventualne karijese, te izraditi nove nadomjestke.

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE