ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
 

Koji je postupak ugradnje zubnih implantata?

 

Prije postupka ugradnje zubnog implantata potrebno je napraviti digitalnu snimku svih zubi (ortopan) ili 3D snimku (CBCT) kako bi se točno mogla vidjeti količina i kvaliteta kosti. Osim toga potrebna je i procijena cijelovitog zdravstvenoga stanja pacijanta, ali u pravilu rijetka su stanja kod kojih je nemoguća ugradnja implantata.

Postupak ugradnje zubnog implantata se provodi pod lokalnom anestezijom što ga čini potpuno bezbolnim za pacijenta.

Sama ugradnja jednog zubnog implantata traje oko 15 minuta.

Na budućem mjestu implantata u kost se ugradi titanski vijak, koji će s vremenom srasti sa kosti.

Vrijeme srastanja implantata sa kosti (oseointegracija) ovisi o vrsti i kompleksnosti zahvata, te stanju pacijentove kosti, a u prosjeku traje 2 do 3 mjeseca.

Nakon uspješnog srastanja na implantat se postavlja nadogradnja (abutment) na koji se onda postavlja krunica ili most kao i na prirodnim zubima.

ŠPEHAR
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE